ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History, Literature and Art

Miscellaneous Histories (zashi lei 雜史類)

Jul 8, 2010 © Ulrich Theobald

Miscellaneous Histories (zashi lei 雜史類) is a subcategory in traditional Chinese bibliographies and part of the category of Historiography (shibu 史部). The term is first used in the imperial bibliography Jingjizhi 經籍志 of the official dynastic history Suishu 隋書. In contrast to the official dynastic histories, miscellaneous histories are chronicles of events of a defined affair or circumstance. They are also expressively written by an author bringing forwards his own view of historical events. For the oldest, "classical" histories of this type, the Guoyu 國語 and Zhanguoce 戰國策, the respective commentaries are included in the section. The section of miscellaneous histories in the in the collectaneum Siku quanshu 四庫全書 includes 22 books. Other important writings are the Zhenguan zhengyao 貞觀政要 and Songmo jiwen 松漠記聞.


國語 二十一卷 Guoyu (Zhou-Han) Anon.; (Wu) 韋昭 Wei Zhao (comm.)
戰國策 三十三卷 Zhanguoce (Zhou-Han) Anon.; (Han) 高誘 Gao You (comm.)
貞觀政要 十卷 Zhenguan zhengyao (Tang) 吳兢 Wu He
渚宮舊事 五卷 Zhugong jiushi (Tang) 余知古 Yu Zhigu
東觀奏記 三卷 Dongguan zouji (Tang) 裴庭裕 Pei Tingyu
奉天錄 四卷 (續修) Fengtianlu (Tang) 趙元一 Zhao Yuanyi
五代史補 五卷 Wudai shi bu (Song) 陶岳 Tao Yue
北狩見聞錄 一卷 Beishou jianwenlu (Song) 曹勛 Cao Xun
龍飛記 一卷 (存目) Longfeiji (Song) 趙普 Zhao Pu (?)
青溪寇軌 一卷 (存目) Qingxi kougui (Song) 方勺 Fang Shao
避戎夜話 一卷 (存目) Birong yehua (Song) 石茂良 Shi Maoliang
北狩行錄 一卷 (存目) Bei shouxing lu (Song) 蔡鞗 Cai Tiao (?)
南渡錄 二卷 (存目)
竊憤錄 一卷 (存目)
Nandulu
Qiefenlu
(Song) 辛棄疾 Xin Qiji
黑韃事略 一卷 (續修) Heida shilüe (Song) 彭大雅 Peng Daya; 徐霆 Xu Ting (comm.)
建炎筆錄 三卷 (續修) Jianyan bilu (Song) 趙鼎 Zhao Ding
靖康紀聞 一卷 (續修) Jingkang jiwen (Song) 丁特起 Ding Teqi
蒙韃備錄 一卷 (續修) Mengda beilu (Song) 曹元忠 Cao Yuanzhong
焚椒錄 一卷 (存目) Fenjiaolu (Liao) 王鼎 Wang Ding
偽齊錄 * Weiqilu (Song) 楊堯弼 Yang Yaobi
南遷錄 一卷 (存目) Nanqianlu (Song) 張師顏 Zhang Shiyan
松漠紀聞 一卷 Songmo jiwen (Song) 洪皓 Hong Hao
燕翼詒謀錄 五卷 Yanyi yimou lu (Song) 王栐 Wang Yong
咸淳遺事 二卷 Xianchun yishi (Song) NN
松漠紀聞 一卷 Songmo jiwen (Song) 洪皓 Hong Hao
使金錄 一卷 (存目) Shijinlu (Song) 程卓 Cheng Zhuo
襄陽守城錄 一卷 (存目) Xiangyang shoucheng lu (Song) 趙萬年 Zhao Wannnian
平叛錄 一卷 (存目) Pingpanlu (Song) 郭士寧 Guo Shining
大金吊伐錄 四卷 Da-Jin diaofa lu (Song) 洪皓 Hong Hao
汝南遺事 四卷 Runan yishi (Yuan) 王鶚 Wang E
錢塘遺事 十卷 Qiantang yishi (Yuan) 劉一清 Liu Yiqing
平宋錄 三卷 Pingsonglu (Yuan) 劉敏中 Liu Minzhong
(皇元)聖武親征錄 一卷 (存目) Huang-Yuan Shengwu qinzheng lu (Yuan) 王鴻 Wang Hong (?)
元朝征緬錄 * Yuanchao zheng Mian lu (Yuan) NN
平猺記 一卷 (存目) Pingyaoji (Yuan) 虞集 Yu Ji
洪武聖政記 二卷 (存目) Hongwu shengzheng ji (Ming) 宋濂 Song Lian
庚申外史 二卷 (存目) Gengshen waishi (Ming) Quan Heng 權衡
平蜀記 一卷 (存目) Pingshuji (Ming) NN
北平錄 一卷 (存目) Beipinglu (Ming) NN
弇山堂別集 百卷 Yanshantang bieji (Ming) 王世貞 Wang Shizhen
吾學編 六十九卷 (續修) Wuxuebian (Ming) 鄭曉 Zheng Xiao
萬曆武功錄 十四卷 (續修) Wanli wugong lu (Ming) 瞿九思 Qu Jiusi
北征錄 一卷 (存目) Beizhenglu (Ming) 金幼孜 Jin Youzi / XXX 查繼佐 Cha Jizuo
後北征記 一卷 (存目) Hou beizheng ji (Ming) 楊榮 Yang Rong
嘉靖東南平倭錄 * Jiajing dongnan pingwo lu (Ming) 徐學聚 Xu Xueju
萬曆三大征考 三卷 (續修) Wanli sandazheng kao (Ming) 茅瑞征 Mao Ruizong
南征錄 一卷 (存目) Nanzhenglu (Ming) 張瑄 Zhang Xuan
復辟錄 一卷 (存目) Fubilu (Ming) 楊暄 Yang Xuan
平蠻錄 一卷 (存目) Pingmanlu (Ming) 王軾 Wang Shi
平吳錄 一卷 (存目) Pingwulu (Ming) NN / 吳寬 Wu Kuan
平番始末 一卷 (存目) Pingfan shimo (Ming) 許進 Xu Jin
平濠記 一卷 (存目) Pinghaoji (Ming) 錢德洪 Qian Dehong
平漢錄 一卷 (續修) Pinghanlu (Ming) 童承敘 Tong Chengxu
平夏錄 一卷 (續修) Pingxialu (Ming) 黃標 Huang Biao
聖典 二十四卷 (續修) Shengdian (Ming) 朱睦㮮 Zhu Mujie (comp.)
安楚錄 十卷 (續修) Anchulu (Ming) 秦金 Qin Jin
革除逸史 二卷 (存目) Gechu yishi (Ming) 朱睦㮮 Zhu Mujie / 符驗 Fu Yan / 黃佐 Huang Zuo
平倭錄 一卷 (存目) Pingwolu (Ming) NN
瀛艖談苑 十二卷 (存目) Yingcha tanyuan (Ming) 釣瀛子 Diaoyingzi (?)
平黔三記 一卷 (存目) Ping Qian sanji (Ming) NN
使琉球錄 二卷 (存目) Shi Liuqiu lu (Ming) 郭世霖 Guo Shilin
名山藏 一百九卷 (續修) Mingshanzang (Ming-Qing) 何喬遠 He Qiaoyuan
皇明史槪 百二十一卷 (續修) Huang-Ming shigai (Ming) 朱國禎 Zhu Guozhen
甲申傳信錄 十卷 (續修) Jiashen chuanxin lu (Ming) 錢𠷓 Qian Xin
蜀碧 四卷 (續修) Shubi (Ming) 彭遵泗 Peng Zunsi
明季北略 二十四卷 (續修) Mingji beilüe (Ming/Qing) 計六奇 Ji Liuqi
明季南略 十八卷 (續修) Mingji nanlüe (Ming/Qing) 計六奇 Ji Liuqi
懷陵流寇始終錄 十八卷 (續修) Huailing liukou shizhong lu (Qing) 戴笠 Dai Li, 吳殳 Wu Shu
行朝錄 十二卷 (續修) Xingchaolu (Qing) 黃宗羲 Huang Zongxi
南渡錄 五卷 (續修) Nandulu (Qing) 李淸 Li Qing
(欽定)蒙古源流 八卷 (Qinding) Menggu yuanliu (Qing) 薩囊徹辰 Sanang Zhechen
平播始末 二卷 (存目) Ping Bo shimo (Ming) 郭子章 Guo Zizhang
平播全書 十五卷 (存目) Ping Bo quanshu (Ming) 李化龍 Li Hualong
典故紀聞 十八卷 (存目) Diangu jiwen (Ming) 余繼登 Yu Jizheng
使琉球錄 二卷 (存目) Shi Liuqiu lu (Ming) 蕭崇業 Xiao Chongye, 謝傑 Xie Jie
馭倭錄 九卷 (存目) Yuwolu (Ming) 王士騏 Wang Shiqi
明寶訓 四十卷 (存目) Ming baoxun (Ming) 陳治本 Chen Zhiben et al. (imp. ord.)
梃擊始末 一卷 (存目) Tingji shimo (Ming) 陸夢龍 Lu Menglong
遜國君記鈔 一卷 (存目) Xunguo junji miao (Ming) 淡泉翁 Danquanweng (?)
虐政集 一卷 (存目) Nüezhengji (Ming) NN
閹黨逆案 一卷 (存目) Yandang ni'an (Ming) 韓爌 Han Guang et al. (imp. ord.)
虐政集 一卷 (存目) Nüezhengji (Ming) NN
嘉靖大政類編 二卷 (存目) Jiajing dazheng leibian (Ming) 茅元儀 Mao Yuanyi
定保錄 一卷 (存目) Baodinglu (Ming) 趙元祉 Zhao Yuanzhi
蜀國春秋 十八卷 (存目) Shuguo chunqiu (Ming) 荀廷詔 Xun Tingzhao
三朝遼事實錄 十七卷 (續修) Sanchao Liaoshi shilu (Ming) 王在晉 Wang Zaijin
先撥志始 二卷 (存目) Xianbo zhishi (Ming) 文秉 Wen Bing
東林始末 一卷 (存目) Donglin shimo (Ming) 蔣平階 Jiang Pingjie
東林事略 三卷 (續修) Donglin shilüe (Ming) 吳應箕 Wu Yingji
復社紀略 四卷 (續修) Fushe jilüe (Ming) 陸世儀 Lu Shiyi
平叛記 二卷 (存目) Pingpanji (Qing) 毛霦 Mao Bin
平寇志 十二卷 (存目) Pingkouzhi (Qing) 管葛山人 Guange shanren (?)
平閩記 十三卷 (存目) Pingminji (Qing) 楊捷 Yang Jie
武宗外紀 一卷 (存目) Wuzong waiji (Qing) 毛奇齡 Mao Qiling
辨苗紀略 八卷 (存目) Bianmiao jilüe (Qing) 俞益謨 Yu Yimo
奉天邊務輯要 * Fengtian bianwu jiyao (Qing) 李廷玉 Li Tingyu
洪經略奏對筆記 * Hong jinglüe zoudui biji (Qing) 洪承疇 Hong Chengchou
平回記略 * Pingu jilüe (Qing) NN
平苗記 * Pingmiaoji (Qing) 劉應中 Liu Yingzhong
平黔紀略 * Ping Qian jilüe (Qing) 羅文彬 Luo Wenbin and 王秉恩 Wang Bing'en
平猺述略 (平定猺匪紀略) * Pingyao shulüe (Pingding yaofei jilüe) (Qing) 周存義 Zhou Cunyi (Zhou Yiting 周宜亭) and 陳孔章 Chen Kongzhang
山東軍興紀略 * Shandong junxing jilüe (Qing) NN
防海紀略 二卷 (續修) Haifang jilüe (Qing) 王之春 Wang Zhichun
海上見聞錄 二卷 (續修) Haishang jianwen lu (Qing) 阮旻錫 Ruan Minxi
閩海紀略 二卷 (續修) Minhai jilüe (Qing) NN
粤匪紀略 一卷 (續修) Yuefei jilüe (Qing) 蕭盛遠 Xiao Chengxuan
團練事宜 * Tuanlian shiyi (Qing) 朱孫詒 Zhu Sunyi
湖南苗防屯政考 * Hunan miaofang tunzheng kao (Qing) 但湘良 Dan Xiangliang
浙東籌防錄 * Zhedong choufang lu (Qing) 薛福成 Xue Fucheng
襄陽兵事略 * Xiangyang bingshi lüe (Qing) 吳慶燾 Wu Qingtao

* not included in the collectaneum Siku quanshu 四庫全書, the catalogue Siku quanshu zongmu tiyao 四庫全書總目題要, nor the Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書