ChinaKnowledge.de -
An Encyclopaedia on Chinese History and Literature

Novels and Romances (xiaoshuo lei 小說類)

Novels and romances (xiaoshuo lei 小說類) is a sub-category to the literary category of belles-lettes (jibu 集部) in the series Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.

Table 1. Novels and Romances (xiaoshuo lei 小說類)
Part of Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書
五代史平話 Wudaishi pinghua (Song)
宣和遺事 Xuanhe yishi (Song) NN
大唐三藏取經詩話 Datang sanzang qujing shihua (Song)
全相平話五種 Quanxiang pinghua wuzhong (Song)
京本通俗小說 Jingben tongsu xiaoshuo (Song)
清平山堂話本 Qingpingshantang huaben (Song)
好兒趙正 Hao er Zhao zheng (Yuan) 陸顯之 Lu Xianzhi
三國志平話 Sanguozhi pinghua (Yuan) Anonymous
三國演義 (三國志演義) Sanguo yanyi (Sanguozhi yanyi (Ming) 羅貫中 Luo Guanzhong
水滸傳 Shuihuzhuan (Ming) 施耐庵 Shi Naian
西遊記 Xiyouji (Ming) 吳承恩 Wu Cheng'en
楊家府演義 Yangjiafu yanyi (Ming) Anonymous
海公案 Hai gong'an (Ming) 李春芳 Li Chunfang (comp.)
封神演義 (封神榜) Fengshen yanyi (Fengshenbang) (Ming) 許仲琳 Xu Zhonglin or 陸西星 Lu Xixing
金瓶梅 Jinpingmei (Ming) "蘭陵笑笑生 Lanling xiaoxiao sheng"
石點頭 Shi dian tou (Ming) "天然痴叟 Tianran chisou" (comp.)
龍圖公案 Longtu gong'an (Ming) 安遙時 An Yaoshi (comp.)
禪真逸史 Chanzhen yishi (Ming) "清溪道人 Qingxi daoren" (comp.)
醉醒石 Zuixing shi (Ming) "東魯古狂生 Donglu gu kuang sheng" (comp.)
古今小說 Gujin xiaoshuo (Ming) 馮夢龍 Feng Menglong (comp.)
警世通言 Jingshi tongyan (Ming) 馮夢龍 Feng Menglong (comp.)
醒世恆言 Xingshi hengyan (Ming) 馮夢龍 Feng Menglong (comp.)
英雄譜 Yingxiongpu (Ming) Anonymous
古今奇觀 Gujin qiguan (Ming) "姑蘇抱瓮老人 Gusu baoweng laoren" (comp.)
西湖二集 Xihu erji (Ming) 周楫 Zhou Ji (comp.)
平山冷燕 Pingshen lengyan (Qing) "獲巖山人 Huoyan shanren"
醒世姻緣傳 Xingshi yinyuan zhuan (Qing) "西周生 Xizhou sheng" (蒲松齡 Pu Songling?; comp.)
聊齋志異 Liaozhai zhiyi (Qing) 蒲松齡 Pu Songling
隋唐演義 Sui-Tang yanyi (Qing) 褚仁獲 Chu Renhuo
女仙外史 Nüxian waishi (Qing) 呂兆 Lü Zhao
說岳全傳 Shuo Yue quanzhuan (Qing) 錢彩 Qian Cai
五色石 Wuseshi (Qing) "筆煉閣 Biliange" (comp.)
綠野仙蹤 Lüye xianzong (Qing) 李百川 Li Baichuan
說唐演義全傳 Shuo Tang yanyi quanzhuan (Qing) Anonymous
夜譚隨錄 Yetan suilu (Qing) 和邦額 He Bang'e
娛目醒心編 Yumu xingxin bian (Qing) "玉山草亭老人 Yushan caoting laoren"
紅樓夢 Hongloumeng (Qing) 曹雪芹 Cao Xueqin
儒林外史 Rulin waishi (Qing) 吳敬梓 Wu Jingzi
鏡花緣 Jinghuayuan (Qing) 李汝珍 Li Ruzhen
野叟曝言 Yesou puyan (Qing) 夏敬渠 Xia Jingqu
虞初新志 Yuchu xinzhi (Qing) 張潮 Zhang Chao
何典 Hedian (Qing) "纏夾二先生 Chanjiaer xiansheng", 過路人 "Guoluren" (comp.)
好逑傳 Haoqiuzhuan (Qing) Anonymous
照世杯 Zhaoshibei (Qing) "酌元亭主人 Zhuoyuanting zhuren"
東周列國志 Dongzhou lieguo zhi (Qing) 蔡元放 Cai Yuanfang (comp.)
施公案 Shi gong'an (Qing) Anonymous
兒女英雄傳 Ernü yingxiong zhuan (Qing) Anonymous
品花寶鑒 Pinhua baojian (Qing) 陳森 Chen Sen
蕩寇志 Dangkouzhi (Qing) 俞萬春 Yu Wanchun
花月痕 Huayuehen (Qing) "眠鶴主人 Mianhe zhuren"
三俠五義 (七俠五義) Sanxia wuyi (Qixia wuyi) (Qing) 石玉崑 Shi Yukun
青樓夢 Qingloumeng (Qing) "釐峰慕真山人 Lifeng muzhen shanren"
彭公案 Peng gong'an (Qing) 楊挹殿 Yang Yidian
海上花列傳 Haishanghua liezhuan (Qing) 韓邦慶 Han Bangqing
負曝閑談 Fubu xiantan (Qing) 歐陽巨源 Ouyang Juyuan
鄰女語 Linnüyu (Qing) "憂患余先生 Youhuanyu xiansheng"
苦社會 Kushehui (Qing) Anonymous
黃繡球 Huangxiuqiu (Qing) 頤瑣 Yi Suo (pseudonym)
市聲 Shisheng (Qing) 姬文 Ji Wen
六月霜 Liuyueshuang (Qing) "靜觀子 Jingguanzi"
官場現形記 Guanchang xianxing ji (Qing) 李寶嘉 Li Baojia
二十年目睹之怪現狀 Ershinian mudu zhi guai xianzhuang (Qing) 吳沃堯 Wu Woyao
孽海花 Niehaihua (Qing) 曾樸 Zeng Pu
老殘遊記 Lao Can youji (Qing) 劉鶚 Liu E
阿詩瑪 Ashima (PRC) 黃鐵 Huang Tie et al.

* not included in the series Xuxiu siku quanshu 續修四庫全書.